Verhalen en info voor/over kinderen, vrouwenworkshops,.....
Kinderen van NU

DE NIEUWE WAARDEN DIE NIEUWETIJDSKINDEREN ONS KOMEN LEREN

Deel deze pagina

Deze kinderen zijn uiterst siciaal. Door lijden en verdriet van anderen kunnen zij al snel uit hun evenwicht geraken.

TV is hierbij een gevaarlijke trigger!!

Deze kinderen zijn in staat mensen met elkaar te verbinden en tegenstellingen te overbruggen.

Diegene die ons hierin de richting wijzen zijn de vroegere en huidige NIEUWETIJDSKINDEREN.

Vanaf de jaren 80 begint het op te vallen...... dat er "andere" kinderen geboren worden.

Achteraf ontdekte men dat dit al begonnen was voor de 2e wereldoorlog. Toen werden de eerste kinderen geboren die het pad moesten effenen. Ze kwamen wel in véél kleinere getallen voor dan NU.

De 'Nieuwe tijdskinderen' werden aanvankelijk "indigo" kinderen genoemd, omdat er bij deze kinderen een nieuwe aura kleur werd waargenomen , namelijk INDIGO;

een prachtige, intens diepblauwe kleur.

Later werden deze kinderen onder de nieuwe term 'Nieuwetijdskinderen' geplaatst.

Ikzelf noem ze de 'kinderen van NU'

omdat elk kind dat vandaag geboren wordt een Nieuwetijdskind is.

Deze kinderen worden ook wel STERRENKINDEREN, KINDEREN VAN HET LICHT, INTUITIEVE KINDEREN of recentelijk KRISTALKINDEREN genoemd.

* INDIGO KINDEREN : vanwege de kenmerkende indigokleur

*STERRENKINDEREN : kinderen van wie 'de ster' (= deel van de geest dat tijdens het leven op aarde in de geestelijke wereld blijft) zich tijdens de geboorte met het lichaam verbindt en in contact blijft met het Hogere.

*KINDEREN VAN HET LICHT : deze kinderen spreken met een grote vanzelfsprekendheid uit dat ze uit de wereld van het licht komen.

*INTUITIEVE KINDEREN : Kinderen met een grote intuitieve gevoeligleid die zich al van jongs af aan van hun hogere roeping bewust zijn.

*KRISTALKINDEREN : zo genoemd vanwege hun hoge vibratie, verwant aan de vibratie van kristallen. Nog gevoeliger dan de andere kinderen van NU. Hebben behoefte aan stilte, creativiteit, duidelijkheid, rust en zeker structuur.

WAT BIJ EEN EERSTE INDRUK OPVALT.

De kinderen vertonen niet alleen in allerlei grote en kleine dingen een ander gedrag, ze reageren anders, hebben duidelijk een ander bewust-zijn en staan in op een andere manier in het leven.

Een aantal specifieke kenmerken vallen hierbij op:

1) Druk, druk druk...

...en soms ook lawaaierig! Deze kinderen hebben een overmaat aan energie en worden daardoor als vanzelf druk om die energie af te reageren. Vandaag krijgen die kinderen al snel de term ADD of ADHD op gedrukt.Het gevaar hierbij is dat het gedrag van deze kinderen gezien wordt als een ZIEKTE of als een gedrag dat "aangepast" moet worden! Medicatie hiervoor gegeven doen het kind vaak meer kwaad dan goed. Vraag is of het kind zich moet 'aanpassen' aan de maatschappij, of dat de samenleving zich zou kunnen aanpassen aan deze kinderen en hetgeen zij ons komen brengen?

Hun gedrag is in wezen helemaal niet ziekelijk, maar kan beschouwd worden als een gezonde reactie van de ziel van het kind om het teveel aan indrukken af te reageren. Ze zijn nu eenmaal veel gevoeliger en nemen ontzetten veel meer waar en in zich op. Niet medicijnen kunnen dit probleem oplossen maar een omvorming van de omgeving van het kind, de samenleving, andere manier van begeleiding en ander onderwijs.(Niet prestatie gericht maar gericht op de vorming van de ziel)

WIE IS ER NU EIGENLIJK ZIEK:

HET KIND OF DE SAMENLEVING?

2) Sterk verantwoordelijkheidsgevoel

Deze kinderen dragen reeds vanaf zeer jonge leeftijd  een vanzelfsprekend verantwoordelijkheidsgevoel met zich mee. Zij moeten later en nu echter beschermd en geleid worden in het feit dat zij hierbij echter ook goed voor zichzelf zorgen. Zij moeten leren hun eigen grenzen te bewaken!! Dit gevoel van verantwoordelijkheid gaat maar al te vaak ten koste vanzichzelf.

3) Een sterk zelfbewust-zijn

Hoe onzeker deze kinderen zich vanbinnen soms ook voelen, ze stralen steeds een grote mate van zelfbewustzijn uit. Dit zelfbewustzijn zet zich steeds sterker door. Zij worden als het ware met een koninklijkheid geboren.

4) Levende verbinding met de geestelijke wereld

Deze kinderen staan nog zo duidelijk in verbinding met hun beschermengel die hen met wijsheid en diep inzicht doorstraalt. Aan deze wijsheid kunnen wij aflezen dat de verbinding met onze Engel in onze tijd steeds krachtiger en directer wordt. Bovendien blijft deze voelbare doorstraling door de Engel bij sommige NTK ook op oudere leeftijd en in de volwassenheid voelbaar en merkbaar.                         

Voor de meeste Kinderen van NU is het vanzelfsprekend dat ze al veel vaker  op aarde geweest zijn. Ook het feit dat ze uit de wereld van het LICHT komen en er na hun dood weer naartoe gaan is voor hen vanzelfsprekend. Ze weten, ze zien, ze voelen en ze horen helder, wat er achter de buitenkant der dingen verborgen ligt.

5) Sterk sociaal gericht

Er bestaat echter ook een groter wordende groep die, in meer of mindere mate, autistisch kenmerken vertonen. Zij zijn meer op techniek en snufjes gericht dan op verbinding tussen mensen. Ook kunnen deze kinderen tijdens het opgroeien zo gekwetst en zich afgewezen voelen dat het sociale element zich transformeert tot agressie, botheid en een gevaarlijk egoïsme.

Daarbij blijkt hoe socialer en gevoeliger ze in wezen zijn hoe gevaarlijker een negatieve transformatie kan zijn.

6) Sterk rechtvaardigheidsgevoel

Ze lijden er oprecht onder als er onrecht geschiedt, niet alleen wat betreft henzelf maar voor de hele wereld en alles wat er op leeft!! Zij komen om vrede te brengen en de mensen gelukkig te maken. Vanuit de engelenwereld worden we vandaag reeds zo geinspireerd dat wij niet meer echt gelukkig kunnen zijn zolang niet iedereen in vrede en vrijheid kan leven. Dit uitgesproken rechtvaardigsheid gevoel leidt tot een eerste stap naar die ontwikkeling.

7) Hypergevoelig

Deze kinderen hebben speciale 'voelhoorntjes', ze pikken allerlei dingen op zonder woorden. Ze zijn hypergevoelig voor sferen, omgevingen en het welzijn van andere mensen. Hun hypergevoelig zijn uit zich ook in het fysieke. Ze hebben vele allergieën of ze hebben last van de gewone voeding ze zijn meestal gebaat bij biologische voeding.

Men moet weten als opvoeder dat het belangrijk is te beseffen dat onverwerkte spanningen of onuitgesproken conflicten volkomen duidelijk zijn voor het nieuwetijdskind en dat hij er ook heel direct met wordt belast.Wie dus met deze kinderen in contact komt wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd aan zichzelf te werken en innerlijke vrede te verwerven. Ieder mens die vanbinnen werkelijk in vrede met zichzelf en andere mensen leeft is een kostbaar geschenk voor deze kinderen.

De Kinderen van NU komen dus om ons andere waarden te brengen en ons te helpen vanuit deze waarden te leven - dat is zeker geen geringe opgave. Want natuurlijk stoten ze op enorm veel weerstand, zoals dat steeds het geval is wanneer de twee energieën van twee tijdperken op elkaar botsen.

HOE DE ENERGIE VAN KINDEREN VAN  NU OP HUN OUDERS INWERKT.

De geboorte van een kind van NU leidt tot een transformatieproces van de ouders. Met hun kind komen allerlei energieën mee die sterk op de ouders inwerken en die hen omontkoombaar in een transformatieproces brengt. Dat proces heeft steeds te maken met 'wie je in werkelijkheid bent'. Ouders krijgen de drang om van hun hoofd af te dalen naar hun hart, om hun gecoelens eerlijk onder ogen te zien, ze serieus te nemen en niet langer wet te denken. Dit proces maakt hen allereerst milder en roept begrip op voor mensen die 'anders' in het leven staan, denken, voelen of anders geloven in eerste plaats hun eigen kind. Ze leren van niet langer hun eigen ego als maatstaf te gebruiken in hun denken en handelen, maar ze leren de stille kracht waar nemen van het hogere zelf.

Het kind nan NU vergt van de ouder dus de bereidheid om in gelijkwaardigheid en wederkerigheid door elkaar te groeien en zich te ontwikkelen. Het nieuwe kind begrijpt niet wanneer een ouder op de 'oude' manier wil opvoeden, vanuit autoriteit, zonder te luisteren zonder zelf kwetsbaar te zijn. Het vindt de gelijkwaardigheid vanzelfsprekend.

Dat dit hele proces voor de ouders niet eenvoudig is is normaal en heftig. Maar een rijkdom voor iedere volwassene die deze 'uitnodiging' aanvaard. Ook voor andere opvoeders, begeleiders, grootouders, familie van het kind is dit een bijzondere gelegenheid om aan "zich-zelf" te werken.

Rechtvaardigheid, passie voor waarheid en fair-play zijn de hoogste doelen van deze kinderen. Let op als ze je 'betrappen' op een leugen of onwaarheid...ze weten het altijd, en worden ziek als hun direkt omgeving in een leugen is gedrenkt, zij kunnen er niet in leven!!

KENMERKEN VAN EEN

NIEUWE TIJDSKIND

Langzamerhand beginnen steeds meer mensen te beseffen dat we in een bijzondere tijd leven, een overgangstijd.

Of het nu,volgens R.Steiner het jaar 1899 was, of volgens de Maya's 2012 of volgens de Indiers 2443 ...

wat al deze gegevens gemeen hebben, is dat ze naar de tijd die we nu doorleven verwijzen, als de tijd van werkelijk allebeslissende overgang, zoals die zich zelden of nooit eerder op aarde voordeed.

Meer info op volgende pagina 'OPVOEDEN NU'

( Bron: levensopdracht nieuwetijdskinderen HANS STOLP)

Nieuwetijdskinderen leven over heel deze aarde

Nieuwetijdskinderen leven over heel deze aarde