GOEDE RAAD

Twee vrienden waren samen op vakantie. Ze trokken door de woeste wouden van Canada. Opeens stond er een reusachtige beer voor hun neus.

Eén van de mannen klom snel in een boom en probeerde zich zo in veiligheid te brengen. Het was de enige boom in de directe nabijheid en de andere vriend kon niets anders doen dan plat op de grond vallen en zich dood te houden.

De beer kwam naderbij, snoof en rook aan de man. Even leek het of de beer een oor van de man wilde oppeuzelen, maar de man wist zich te beheersen. Hij hield de adem in en vertrok geen spier. Daarna vertrok de beer weer. Beren eten immers geen aas, maar jagen alleen op levend wild. Dus voor dood blijven liggen is een probaat middel tegen beren.

Toen de kust helemaal veilig was, klom de man uit de boom en liep meteen op zijn vriend af: " Wat ben ik blij dat jij het er levend vanaf hebt gebracht! Maar wat deed die beer zo vlak bij je oor? Het leek wel of hij je iets influisterde."

" Dat klopt," beaamde de man. " De beer gaf me de goede raad nooit op reis te gaan met een vriend die je in de steek laat als het gevaarlijk dreigt te worden."

Hedendaags verhaal