SOCRATES EN HET 3-VOUDIGE VRIENDENFILTER

Socrates was een wijs man. Zo wijs dat hij tot op de dag van vandaag bekend is, al stierf deze Griekse wijsgeer meer dan tweeduizend jaar geleden. Zijn wijsheid haalde hij niet uit boeken, maar door het gedrag van mensen te bestuderen en met iedereen een praatje aan te knopen. En vooral door vragen te stellen, heel veel vragen. Hier volgt een staaltje van zijn wijsheid.

Op een dag raakt Socrates met een man aan de praat. De man zei:" Weet u wat ik net hoorde over een vriend van mij?"

"Wacht even," antwoordde Socrates. " Voordat je verder gaat, wil ik graag eerst een testje doen met mijn 3-voudige vriendenfilter."

"3-voudige vriendenfilter, wat is dat?" vroeg de man verbaasd.

"Dat betekent dat je, voordat je verder praat, eerst je gedachten filtert. Het eerste filter is de WAARHEID. Weet je zeker dat je wilt vertellen, echt waar is?"

"Nee,," zie de man. "Ik hoorde het net en heb het verder niet gecontroleerd."

"Goed," zei Socrates. "Dan de 2e filter: GOEDHEID. Is het iets goeds wat je me wilt vertellen?"

"Nee, integendeel," zei de man.

"Dus je wilt me iets slechts over je vriend vertellen, maar je weet niet of het waar is. Maar misschien slaag je alsnog voor de test, want er is een 3e filter:NUT. Is wat je me wilt vertellen nuttig voor me? Heb ik er iets aan?"

"Nou nee, niet echt," gaf de man een beetje bedremmeld toe.

"Dan is het duidelijk," zei Socrates."Dan heb ik een vraag voor jou: waarom zou je mij iets vertellen wat misschien niet waar is, waar ik niets aan heb en wat je vriend in een kwaad daglicht zet?"

(Om over na te denken toch?)